Maria Blum bertesen

Maria Blum Bertelsen

Musikpædagog og sanger med bifag i musikdramatik fra musikkonservatorierne i henholdsvis København og Aalborg. Lederuddannelse og erfaring fra musikskole området. Business - og Livecoach.

Referencer

 
 
 
"Maria er god til at skabe et rum, hvor jeg ikke var bange for at udfordre og dumme mig. Et sted - hvor det var legalt at udforske, lege og afprøve!
Der var stor fokus på faglighed men kort til grin, når det gik for vildt!

Jeg er blevet opmærksom på sammenhænge og dårlige vaner og har fået en masse, jeg fortsat kan øve på og arbejde videre med. Jeg har lært, at min stemme kan mere end jeg troede - når bare jeg bruger den og kroppen rigtigt!"

Mette Petersen
erhvervsrådgiver i Sydbank
 


"Maria og jeg har mødt hinanden gennem et professionelt Erhvervsnetværk og jeg har ved flere lejligheder haft fornøjelse at arbejde med Maria. Dels som coach, hvor hun med sin fine indlevelse, dygtigt spørgeteknik og ikke mindst venlige væsen, hjalp mig til nogle vigtige beslutninger.
 
Dels har jeg gennem den sidste tid modtaget undervisning i stemmetræning, jeg er midt i forløbet, og jeg er meget begejstret. Maria har åbnet en helt ny verden om stemmens vigtighed. Det er spændende, levende og inspirerende at arbejde med Maria.
 
Jeg har også haft fornøjelsen af at høre Maria optræde. Hendes sangstemme er intet mindre end imponerende og meget inspirerende. Jeg anbefaler Musik i Midten til enhver der måtte ønske stemmetræning eller coaching."
 
Birgitte Othel
Grafisk designer, ejer af reklamebureauet bomærke.dk
 
 
 
"Jeg opfatter Maria som et kreativt, lyttende og seriøst menneske. Hun har en fantastisk indlevelsesevne og opnår gode resultater med de demente ældre.
Maria anvender sang som kommunikations værktøj. Hun er nysgerrig, vedholdende og dybt involveret i sine omgivelser og hylder værdien, at være et moralsk menneske."

Gitte Just
Plejehjemsleder, Strandhøj i Espergærde"Maria er målbevist og ambitiøs i forbindelse med sit arbejde. Enhver kommune, musikskole, organistation vil få tilført en betydelig kapacitet, såfremt Maria Blum Bertelsen tilknyttes."

Erik Holm
Kultur Direktør, Thisted kommune
Musik i Midten | Bakken 3, 3050 Humlebæk  | Tlf.: +45 20 977 988